Δωρεά φορητού υπολογιστή στο 10ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου
20.04.2016
Η Ελληνική Εταιρία Γρανιτών, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προσπαθώντας με στοχευμένες ενέργειες να υποστηρίζει δράσεις που συνήθως διαφεύγουν της προσοχής των αρχών και της κοινωνίας, αλλά ωστόσο είναι σημαντικές και δημιουργούν πραγματικό αποτέλεσμα στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προχώρησε στη δωρεά ενός φορητού υπολογιστή νέας τεχνολογίας στο 10ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου.

Την εταιρία εκπροσώπησε ο κ. Πάρος Στέλιος.
Η Ελληνική Εταιρία Γρανιτών, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προχώρησε στη δωρεά ενός φορητού υπολογιστή νέας τεχνολογίας στο 10ο Δημοτικό σχολείο Παλαιού Φαλήρου.
Created by Tool