Δωρεά στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος
26.06.2018
Δωρεά των απαραίτητων υλικών για τις ανάγκες επισκευών του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Created by Tool